Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich

UWAGA!

          Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz   list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie bip.ppsw.kolonowskie.pl, zgodnie z harmonogramem:

           2 kwietnia 2020 r. – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

          10 kwietnia 2020 r. – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

                                                                                  Irena Kałuża-  dyrektor przedszkola

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

 

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
W TERMINIE: OD 3 DO 7 KWIETNIA 2020 r. 
SKŁADAJĄ  DROGĄ MAILOWĄ OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA     
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ADRES: przedszkole.staniszcze@onet.pl

Oświadczenie do pobrania:

[file,id_cms='163',ty                

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH NA ROK SZK.2020/2021  

 

 

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:

Podstawa prawna:  art. 158 ust. 6 - 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz.1148  z późn. zm)

 

Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Kolonowskiego o  nieprzyjęciu dzieci do przedszkola.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425)

Wersja XML