Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

SPOSOBY ZAŁATWIANIA I PRZYJMOWANIA SPRAW


telefonicznie:   77/4611260

listownie - adres: Przedszkole Publiczne Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 15

e-mail: przedszkole.staniszcze@onet.pl

osobiście w godzinach pracy placówki:  7.00 - 16:00

dodatkowo sprawy wychowawczo-opiekuńcze, codziennie u wychowawców, lub w trakcie konsultacji

konsultacje z nauczycielami wg. harmonogramu lub według potrzeb.

Wersja XML