Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCACH WIELKICH NA ROK SZK.2019/2020


Informacja na temat terminów rekrutacji - ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.7.2019 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r.PDFZarządzenie.Or.0050.7.2019.2019-01-25.pdf
oraz kryteriach naboru w postępowaniu rekrutacyjnym-  UCHWAŁA NR XXIII/196/17 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 20 marca 2017 rPDFUchwała - przedszkola.pdf
Deklaracje  o kontynuacji wychowania przedszkolnego przyjmowane bedą w terminie 22 - 28.02.2019r.

Po tym terminie rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

 

         OGŁASZA SIĘ REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH NA 5 WOLNYCH MIEJSC.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane będą od 1 - 15.03.2019r.

 Poniżej zamieszczono dokumenty do pobrania wraz z zarządzeniami.

PDFZarządzenie.Or.0050.19.2019.2019-02-21.pdf
DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.pdf-Wniosek o przyjęcie dziecka do PP Staniszcze Wielkie na rok szk. 2019/2020
DOCZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.doc
PDFZałącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.pdf- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w PP Staniszcze Wielkie w roku szk 2019/2020
DOCZałącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.doc
PDFUchwała zmieniająca.pdf

Wersja XML