Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REKRUTACJA NA ROK SZK.2017/2018


Na podstawie ZarządzeniaNr Or. 0050.41.2017  Burmistrza Kolonowskiego z dnia 03 kwietnia 2017 r.  ogłasza się zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkichna rok szk. 2017/2018. Rekrutacja przebiega wg ustalonego harmonogramu w oparciu o ustalone zasady.

PDFZarządzenie.Or.0050.41.2017.2017-04-03.pdf
DOCDeklaracja-PP Staniszcze Wielkie.doc
PDFDeklaracja-PP Staniszcze Wielkie.pdf
 

                          Dyrektor Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich ogłasza rekrutację na rok szk. 2017/2018 na 7 wolnych miejsc.

                                                          Szczegółowe informacje i wymagana dokumentacja poniżej

PDFZarządzenie.Or.0050.41.2017.2017-04-03.pdf
PDFUchwała.pdf

PDFZarządzenie.Or.0050.43.2017.2017-04-03.pdf
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2017.doc

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2017.pdf
 

DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2017.doc
PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2017.pdf
DOCZałącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2017.doc
PDFZałącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2017.pdf
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
 


 

Wersja XML