Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2016/2017

Na podstawie ZarządzeniaNr Or.0050.16.2016 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2016 r.  ogłasza się zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkichna rok szk. 2016/2017. Rekrutacja przebiega wg ustalonego harmonogramu w oparciu o ustalone zasady PDFZarządzenie.Or.0050.16.2016.2016-01-29(1).pdf
Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym w terminie 7.3 - 14.03.2016 r. składają deklarację.

Po zebraniu deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu. Wówczas rodzice dzieci kandydujących do przedszkola w terminie 15.03 - 31.03.2016r. składają wniosek  oraz stosowne oświadczenia w zależności od spełnianych kryteriów określone w Uchwale Rady Miejskiej NrIV/19/15 z dn. 9 lutego 2015

PDFUchwała Nr IV.19.15 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego do przedszkoli ....pdf
 

W załaczeniu wnioski do poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, deklaracje i oświadczenia. Dokumenty te można pobrać również bezpośrednio w placówkach. Wniosek  o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich w załączniku nr 3, deklaracja o kontynuacji - załącznik nr 7

DOCZa+é¦ůcznik Nr 2 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
PDFZa+é¦ůcznik Nr 2 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
PDFZa+é¦ůcznik Nr 3 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
DOCZa+é¦ůcznik Nr 3 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
DOCZa+é¦ůcznik Nr 4 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
PDFZa+é¦ůcznik Nr 4 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
DOCZa+é¦ůcznik Nr 5 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
PDFZa+é¦ůcznik Nr 5 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
PDFZa+é¦ůcznik Nr 6 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
DOCZa+é¦ůcznik Nr 6 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
DOCZa+é¦ůcznik Nr 7 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
PDFZa+é¦ůcznik Nr 7 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
DOCZa+é¦ůcznik Nr 8 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
PDFZa+é¦ůcznik Nr 8 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
DOCZa+é¦ůcznik Nr 9 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.doc
PDFZa+é¦ůcznik Nr 9 do Zarz¦ůdzenia Nr Or.0050.16.2016.pdf
 

DOCO+Ťwiadczenie o opiece socjalnej.doc
DOCO+Ťwiadczenie o rodze+ästwie.doc
DOCO+Ťwiadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCO+Ťwiadczenie o studiowaniu.doc
DOCO+Ťwiadczenie o wielodzietno+Ťci.doc
DOCO+Ťwiadczenie o zamieszkaniu.doc
DOCO+Ťwiadczenie o zatrudnieniu.doc
DOCO+Ťwiadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.doc
 

 

 

Wersja XML