Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja uzupełniająca


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016  

Od 3 czerwca 2015 r. w Przedszkolu Publicznym w Staniszczch Wielkich będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca na 3 wolne miejsca

Zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej nawiązują do zasad obowiązujących w rekrutacji podstawowej.  

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej przedstawia się następująco:

03.06.2015 r. – 12.06.2015 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 wraz z obowiązującą dokumentacją. 19.06.2015 r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 26.06.2015 r. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30.06.2015 r. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 30.06.2015 r. Procedura odwoławcza.

 Dokładne informacje o rekrutacji uzupełniającej wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania w załącznikach poniżej a także w placówce w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

załączniki:

DOCO+Ťwiadczenie o opiece socjalnej.doc
PDFO+Ťwiadczenie o opiece socjalnej.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o rodze+ästwie.doc
PDFO+Ťwiadczenie o rodze+ästwie.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
PDFO+Ťwiadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o studiowaniu.doc
PDFO+Ťwiadczenie o studiowaniu.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o wielodzietno+Ťci.doc
PDFO+Ťwiadczenie o wielodzietno+Ťci.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o zamieszkaniu.doc
PDFO+Ťwiadczenie o zamieszkaniu.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o zatrudnieniu.doc
PDFO+Ťwiadczenie o zatrudnieniu.pdf
DOCO+Ťwiadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.doc
PDFO+Ťwiadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.pdf

PDFUchwa+éa Nr IV.19.15 w sprawie okre+Ťlenia kryteri+-w naboru na drugim etapie post¦Öpowania rektrutacyjnego do przedszkoli ....pdf
 

Wersja XML